De mogelijkheden

Soms is het mogelijk om de kosten voor onze dienstverlening in te dienen bij uw verzekeraar (ons uurtarief is € 90,- ). Bedenk dat  niet alle zorgverzekeraars dit volledig vergoeden. Bel altijd uit voorzorg even met uw verzekeraar op basis van onze registraties zoals u die hieronder ziet staan. Bedenk daarbij dat het ook zo kan zijn dat we soms vergoed worden vanuit het potje 'alternatieve zorg' binnen uw pakket op basis van de LVPW registratie.

Hieronder treft u de formele gegevens van de psychologen die van belang kunnen zijn voor uw verzekeraar als het gaat om de eventuele vergoeding voor onze dienstverlening. Vaak wordt gevraagd naar specifieke codes die hieronder vermeld worden:

Marcella Raaijmakers
Psycholoog NIP
Registerpsycholoog NIP / Arbeid & Organisatie
NIP registratienummer 135973
BSN: 152586544
BTW: nl152586544.B01
KvK: 17235863
AGB zorgverlener: 94-008015
AGB Praktijk: 94-(0)56964
Geregistreerd LVPW lid

Nicolette Beemster
Psycholoog NIP
Registerpsycholoog NIP / Arbeid & Organisatie
NIP registratienummer 207285
BSN: 187996787
BTW: nl187996787.B01
KvK: 20146107
AGB zorgverlener: 94-008308
AGB Praktijk: 94-(0)57137

Er zijn vaak ook andere mogelijkheden denkbaar:

  • Via uw werkgever
  • Via de gemeente
  • Via het UWV, de uitkeringsinstantie (zie voor meer infomatie: www.uwv.nl)

Helemaal voorkomen dat u ook (deels) zelf moet betalen, kunnen wij helaas niet.

 

button

button_top5

Netwerk partners

www.hanstimmermans.nl