Het krijgen, hebben en houden of veranderen van baan kan een behoorlijke impact op je leven hebben. Een nieuwe omgeving, nieuwe taken en nieuwe mensen vergen energie. Vaak worden mensen belemmerd in het nemen van een beslissing op dit punt omdat verandering betekent dat je iets wat heel herkenbaar en vertrouwd is, los gaat laten om ruimte te maken voor iets nieuws. Door gesprekken over je achtergrond qua studie en werk, onderzoek naar je talent en karakter en je loopbaanmotieven en het verkennen van de arbeidsmarkt, kunnen we gefaseerd haalbare opties in beeld brengen en op zoek gaan naar de praktische stappen die nodig zijn om tot verandering in de praktijk te komen. Emotionele drempels worden gedurende dit proces zichtbaar en geven ons een opening om in gesprek af te tasten hoe reëel de ‘beren op de weg’ zijn.

Loopbaancoaching

Loopbaancoaching & mogelijk ook ondersteuning bij outplacement betreft maatwerk. Dit geldt tevens voor de preventie van en de begeleiding gedurende ziekteverzuim. Als vertrekpunt geldt ons uurtarief (90 euro incl. btw) en maken we na de intake een inschatting van de benodigde stappen en tijd waarin wij inschatten dat we iemand kunnen helpen. U (opdrachtgever) ontvangt van ons een bij deze hulpvraag passende offerte waarin uw wensen en die van uw medewerker worden meegenomen.

Afhankelijk van het inzicht dat u wenst te krijgen, kunnen onderzoeken afgestemd op uw vraagstelling gecombineerd worden en stellen wij een testpakket samen dat past bij de antwoorden waarnaar u en onze cliënt op zoek zijn. Een offerte biedt vervolgens inzicht in de totale kosten voor het gewenste pakket.

Uiteraard is het altijd mogelijk om een afspraak te maken ter kennismaking. Wij komen u graag toelichten hoe wij invulling geven aan onze aanpak en wat wij specifiek kunnen betekenen wanneer u in uw organisatie of bedrijf tegen zaken aanloopt die u wilt aanpakken en oplossen. Zeker wanneer u een groepstraining wilt voor een specifieke afdeling of team binnen uw bedrijf, is een persoonlijke kennismaking wenselijk. Zie hiervoor ons ook de website van onze groepstak: www.kr8.nu. De dynamiek van een groep kent vaak een dusdanig bedrijfsgebonden karakter, dat directe afstemming met degene die aanmeldt van groot belang is voor ons inzicht en dus te gebruiken methodiek. Kort met elkaar schakelen zijn sleutelwoorden.

Klik hier voor de procesbeschrijving 1 loopbaan & beroepskeuzeadvisering

Klik hier voor de procesbeschrijving 2 loopbaan & beroepskeuzeadvisering

button

button_top5

Netwerk partners

www.hanstimmermans.nl