Naar Werk / Reintegratie : Omdat we al enkele jaren in de reïntegratie wereld werkzaam waren voordat we onze eigen praktijk begonnen, betreft dit een specialisme. Door het UWV is de praktijk erkend als organisatie die een 'Naar Werk' traject uit mag voeren (zie voor meer informatie: www.uwv.nl ). Kennis van netwerken en het bedrijfsleven is van belang om een volwaardig traject te kunnen aanbieden. De insteek is vaak dat mensen juist bij ons terecht komen omdat er sociaal-emotionele problemen bestaan die de reïntegratie belemmeren. Psychologische drempels worden verduidelijkt en vormen de basis van een gericht traject waarbij het streven is om een passend toekomstperspectief aan te gaan. Reintegratiediensten worden soms los ingekocht (aan onze praktijk is een jobhunter verbonden), maar kunnen ook een volledig stappenplan omvatten waarbij we de volgende fasen onderscheiden:

 • Intake
 • Assessment: afhankelijk van de hulpvraag wordt er gericht onderzoek gedaan naar persoonlijkheid, intelligentie, probleemoplossend vermogen, psychische draagkracht / psychiatrische klachten, beroepskeuze en persoonlijk profiel m.b.t. de arbeidsmarkt.
 • Psychosociale training
 • Activiteiten formuleren
 • Oriëntatie op werk
 • Contact maken / netwerk opbouwen
 • Schakelen met eigen, bestaande netwerk
 • Sociaal maatschappelijke deelname stimuleren (wellicht een combinatie met Kracht)
 • Sollicitatietechnieken (schriftelijk, presentatie etc)
 • Samen acties ondernemen
 • Monitoring: samen op pad, follow up gesprekken
 • Bemiddeling (al dan niet met inzet jobhunter, verbonden aan onze praktijk)
 • Plaatsing
 • Nazorg

 Klik hier voor de procesbeschrijving "Naar Werk" Reïntegratie 

button

button_top5

Netwerk partners

www.hanstimmermans.nl