Trainingen worden in de praktijk maar ook bij Kracht (www.kr8.nu) zowel individueel als groepsgewijs gegeven. Per cliënt wordt gekeken wat het meest wenselijk, haalbaar en effectief is. Zo kunnen de volgende aspecten aan de orde komen: Assertiviteit, faalangstreductie, agressieregulatie, communicatie, sociale vaardigheden en motivatie. Ook ondewerpen als sollicitatievaardigheden en grip krijgen op het leven komen aan de orde. Het zijn allemaal aspecten die vaak na een individuele verkenning, indien dat aan de orde is, in een groep extra behandeld kunnen worden. We gaan ervan uit dat elk gebrek aan een vaardigheid een unieke basis kent en dus eerst een aparte, individuele verkenning vereist. Daar waar het kan of wenselijk of noodzakelijk is, wordt het individueel behandeld. Maar in het verlengde daarvan kan een groepstraining helpen de geleerde technieken ook echt toe te passen in contact met anderen. De groep heeft daarnaast vaak als meerwaarde dat mensen merken dat ze in hun probleem niet alleen staan. Cliënten vinden veel herkenning bij elkaar en juist dat kan tot extra begrip en medeleven leiden. Ook kunnen mensen onderling elkaar op ideeën brengen. Wij ondersteunen deze werking door in eerste instantie een deel theorie te behandelen. Vervolgens werken we onderwerpen en rollenspellen uit met de mensen. Er wordt geoefend om vervolgens te kijken in welke mate dit de groep stimuleert zelf initiatieven te ontwikkelen en steeds zelfstandiger sturing te gaan geven aan wat er tijdens de bijeenkomsten gebeurt.

Klik hier voor de procesbeschrijving van de trainingen binnen Kracht 

button

button_top5

Netwerk partners

www.hanstimmermans.nl